خانه| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز


تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز
برای دریافت لينك دانلود بر روی خرید پستی بزنید
تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز 

پروژه درس مهندسی نرم افزار

همراه با فایل word و فایل رشنال رز پروژه

ترسیم کلیه UML دیاگرام های مربوطه بسیار کامل

قيمت 250000ريال

تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز
تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه با رشنال رز
در این پروژه جهت بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با کاربران مصاحبه ای انجام گرفته و به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی ها پرداخته شده است.به طور کلی سیستم جاری تحلیل شده و نیازمندی ها مشخص شده است، سپس با توجه به نیازمندی ها ، سیستم کامپیوتری تعریف شده است. برای تحلیل سیستم کامپیوتری از نرم افزار Rational Rose استفاده گردیده که از نمودارهای use case، sequence ، collaboration و   class برای تحلیل بهره گرفته شده است. این پروژه به همراه نمودارهای و فایل رشنال رز می باشد
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت